Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan FASMAS ApS håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

FASMAS ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

Vores kontaktoplysninger er

Navn: Jens Dybdahl
Adresse: Rosenvænget 20, 6100 Haderslev
CVR-nr.: 38684663
Mail: j.dybdahl@fasmas.dk

Redegørelse over hvilke oplysninger vi indsamler, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

  • IP-adressen
  • Søgetermer
  • Type af browser
  • Netværkslokation
  • Informationer om computer

Formålet med indsamlingen

Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger

Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Oplysningerne slettes når du ikke har besøgt hjemmesiden i 3 år.

Kommunikation via hjemmeside

Når du kommunikerer og tilmelder dig til nyhedsbrev via hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:

  • Navn
  • Mailadresse

Formålet med indsamlingen
Levering af nyhedsbreve og tilbud.

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en vare til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra b og c.
Nyhedsbreve genereres i Mailchimp og dette program har vi opsat, så det opfylder kravene for GDPR compliance.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Oplysningerne bliver slettet hvis kunden beder om det/ afmelder sig i mailchimp, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år plus indeværende kalenderår jf. bogføringsloven.


Når du er kunde hos

    • Navn
    • Adresse
    • Telefonnummer
    • E-mail

Formålet med indsamlingen

Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab. For at kunne levere dine varer, videresendes dine data til vores underleverandør, for at vi kan være behjælpelige med levering og eventuel montering, databehandleraftale er indhentet.

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en vare til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger
Fasmas.dk

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Slettes kun hvis kunden beder om det, da forretningen skal kunne yde den service at kunne slå kunden op ved et nyt/supplerende køb. Fysiske papirer makuleres ved sletning.


Cookies på hjemmeside

Formålet med indsamlingen

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af webstedet til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Retsgrundlag for behandling

Jævnfør persondataforordningen, art. 94. oplyser vi at samtykket kan trækkes tilbage, da det efter 25. maj er en gyldighedsbetingelse for et samtykke. Vi skal dog informere om hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

De cookies, der gemmes på din enhed, vil blive opbevaret i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang du var inde på hjemmesiden. Hver gang du genbesøger en hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke dig ind på “Cookiedeklaration” på hjemmesiden.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person, har du nogle rettigheder, som Fasmas ApS naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1. Ønsker du at trække et samtykke tilbage som er afgivet til nyhedsbrev, kan du altid afmelde dig i nyhedsbrevet.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Jeg er 18+
For at købe på denne side, skal vi sikre, at du er over 18 år
Har du spørgsmål?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og du bliver blandt de første som får besked om:

Tilbud, kampagner, events og konkurrencer. 

Tilmeld dig ved at klikke her: nyhedsbrev!